Historien om Stenhuset i Varberg

Varberg - den idag så stillsamma, inbjudande och välkomnande staden ruvar på en dramatisk historia. Staden har med sitt strategiskt geografiska läge utsatts för både angrepp av främmande nation samt drabbats av stadsbränder.

Text: Peter Börjesson - Varbergskännare

Stor stadsbrand i Varberg år 1666

Den nuvarande stadsbildningen har inte mindre än fyra föregångare i det geografiska närområdet och detta under en tidsperiod på ungefär 1000 år. Den 12 augusti år 1666 sker så katastrofen för den lilla staden Varberg på Platsarna, den sista av de geografiska föregångarna till den nuvarande staden. Varberg på Platsarna drabbas av en om­fattande stadsbrand, vilken ödelägger i stort sett hela staden och förvandlar stadens befolkning till bostadslösa.

I efterdyningarna av denna stadsbrand tar man beslutet att flytta staden Varberg cirka 500 meter österut med Varbergs nuvarande torg som central plats i stadsplaneringen, samt med de fyra Vallgatorna som av­gränsande markering emot den omgärdande landsbygden.

Förvaring för vapen och spannmål

Det är precis efter denna omdaning och flytt av staden man beslutar att bygga ett antal magasinsbyggnader i sten, (bland annat detta Stenhus). Dessa magasins­byggnader skulle stå emot fientligt anfall, skydda ifrån tjuvar, väder & vind samt brand. Magasinen uppfördes med kraftiga dimensioner både gällande byggnadernas yta samt murarnas tjocklek.

Användningsområdena för dessa välbyggda magasin var säkra förvaringsplatser för vapen, ammunition, värdeföremål samt spannmål och andra matvaror som till exempel kött. Kött­styckena hängdes upp i de kraftiga, handsmidda krokarna i taket för att på så vis skydda köttet från skadedjur.

Foto: Gustaf Henrik Björkström

Blå pumpen – från magasin till bensinstation

Tiderna förändrades och de ursprungligen tänkta användningsområdena för detta magasin kom så sakteliga att bli annorlunda. Under 1800-talet förvarades i magasinet kreatur, hästar, kor samt får från närliggande lantbruk och under 1900-talets första hälft var magasinet förvaringsplats för allsköns bråte. Det gamla 1600-talets säkerhetstänk blev mindre och mindre betydelsefullt.

Vid 1900-talets mitt kom det gamla magasinet att brukas såsom bilverkstad och sentida ägare har berättat om den obehagliga stank av olja och bensin som mötte besökarna i det gamla magasinet vid besök. Bilverkstaden var kopplad till en bensinstation av märket BP. Denna bensinstation var belägen alldeles bredvid magasinet, i kvarterets östra del.  Kunskapen att BP betyder British Petroleum var tydligen inte så allmänt känd i Varberg vid denna tid då man i folkmun kallade bensinstationen för ”Blå Pumpen”. Trots att skylten var grön…

Stenhuset konferens- och festlokal på Varbergs Stadshotell & Asia Spa

Bostad som nu blivit "Stenhuset" för alla

Efter bilverkstadsepoken på 1970-talet, köptes magasinet av arkitekten Sven Nygren som byggde om och delvis kom att återskapa de gamla interiörerna. Det var i och med denne ägare som huset kom att förändras till att bli bostad. Sven Nygren ritade och uppförde även de kringgärdande, moderna byggnaderna­ omkring magasinet. Här hade Nygren sitt arkitektkontor etc. Nuvarande ägare för­värvade magasinet av Nygren under 2000-talet för att på så vis bereda sig själv en bostad.

Idag hyrs magasinet av Varbergs Stads­hotell & Asia Spa och driver här en synnerligen trivsam restaurang under namnet ”Stenhuset”. I Stenhuset har man lyckats skapa en gemytlig atmosfär och den moderna inredningen står i härlig samklang med de gamla 1600-talsväggarna och andra ursprungliga detaljer som bevarats i huset.

Not: I Stenhuset drivs restaurang endast under sommaren. Övrig tid används Stenhuset för möten, fester & event.
För mindre sällskap
Stenhuset Varberg La Casa di Pietra

Stenhuset

Stenhuset, ett kvarter från hotellet, är något alldeles extra. Perfekt för det lilla arrangemanget med plats för upp till 50 personer där ni har hela huset för er själva. Vid fint väder kan alla gäster välkomnas på terrassen i den fantastiska medelhavsträdgården. Om vädret skulle svika flyttar minglet in bland valven från 1600-talet där även middagen dukas upp.
Trappa i k-märkt del av Varbergs Stadshotell & Asia Spa

Vår historia

Hur gick det till när Varberg fick sitt Stadshotell 1902 och vad har hänt på hotellet sen dess? Hotellet var bl.a. en av de första byggnaderna som fick elektricitet och slutnotan för hela Stadshuset stannade på nästan 450 000 kr!
Varbergs Stadshotell & Asia Spa

Hitta hit

Vårt hotell ligger centralt i Varberg med närhet till hav och tågstation. Här finner du vägbeskrivning och parkeringsmöjligheter.