Restorative yoga på Asia Spa

Restorative yoga en skön meditativ och terapeutisk återhämtande form av yoga som ger dig ny ork och ett klarare sinne. Här ligger vi stöttade omslutna av kuddar och filtar för att kroppen på så vis ska våga släppa taget.

Vad är Restorative yoga?

Restorative yoga handlar om att slappna av och låta kroppen vila och förnya sig. Översatt till svenska betyder restorative återhämtande och det är precis vad denna form av yoga handlar om – återhämtning. I denna yogastil är målet att kunna slappna av och släppa taget helt och fullt för att låta kroppen kunna fokusera på att vitalisera sig.

restorative yoga på asia spa

Fokus på djupavslappning

Detta uppnås genom behagliga yogapositioner som är helt utan ansträngning för kroppen. Positionerna hålls i minst sex minuter och upp till 30 minuter. Fokus är att nå en djup avslappning, vilket kan vara svårare än vad man tror.

Förutom att slappna av lättare ger restorative yoga bättre sömn och kan motverka olika stressymptom. Precis som yinyogan passar restorative de allra flesta och är ett bra komplement till andra yogaformer och träning.

restorative yoga på asia spa

Restorative på schemat

På Asia Spa har Restorative yoga på schemat.

Det är en skön meditativ och terapeutisk återhämtande form av yoga som ger dig ny ork och ett klarare sinne. Det är konsten att flöda i vilan.
Här ligger vi stöttade omslutna av kuddar och filtar för att kroppen på så vis ska våga släppa taget. När vi går in i den formen av avslappning reparerar kroppen sig. I vilan stimulerar vi det parasympatiska nervsystemet och hjälper oss att skapa en fysisk och mental balans. Vi synkar helt enkelt gas och broms.